پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

آخرین مطالب
logo-samandehi

هر روز می بینی چقدر در برابر همه چیز مستاصل تر از دیروزی…


AML with monocytic & monoblastic features most probably Non-M3 please send the peripheral blood & BM samles for flowcytometery & PCR for PML-RAR fusion gene product which is positive only in M3 but most probably negative in this pt.

For Dr Clean information only: the promyelocytic gene (PML) on chromosome 15 translocate with the retinoic acid receptor (RAR) on chromosome 17 which is due to t(15;17)(q24.1;q21.2) to produce fusion gene PML-RARپ.ن: کی قراره زور بشر به این بیماری ها برسه؟…