آخرالزمان :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi
هر انسانی به دنیا می آید و مبعوث می شود تا بت ها را بشکند، هجرت کند، شهر خود را بسازد، بجنگد، امام شود، در محراب ضربت بخورد، صلح کند، قیام کند، مکتبش را تاسیس کند، مسموم شود، زندانی شود، غایب شود، آخرالزمانش برسد، ظهور کند و قیامش را تمام کند و رجعت کند، هرکسی در عمر شاید چند دهه ای اش باید چندهزار سال زندگی کند...

نیمه شعبان مبارک! هرچند با این تبریک ها چیزی عوض نمیشه. آهنگ  زیر را هم بشنوین قشنگه:نظرات  (۱)

سلام 
جرأت و عزت نفس میخواد این اعتقادو داشتن 😑