اخلاق پزشکی :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

logo-samandehi

ما را از این اخلاق پزشکی نیم واحدی چیزی عاید نشد.مطلبی درباره این خواهم نوشت.

قرار شد مطلبی درباره این بنویسم.

این ترم در کنار تمام درسهای سخت و مهمی که داشتیم اخلاق پزشکی هم داشتیم.

کلا 4 جلسه بود! 4 تا یک ساعت و پانزده دقیقه. این درسها از درسهای شب امتحانی هست. به دلیل تعطیل بودن دانشگاه بخاطر کنکور کارشناسی ارشد (که یک هفته هم عقب افتاد!) این امتحان با مطالب عظیمی! که داشت 3 روز و 4 شب وقت درس خوندن داشت.( وقتی می بینم این امتحان از امتحان نوروپاتوفیزیولوژی وقت بیشتر داشت حرصم می گیره! ) ما هم مثل همه دوستان همکلاسی که غرق در تفریحات سالم بودیم. وقت خوندن چشمتان روز بد نبیند فلسفه اخلاق باید می خوندیم. ما هم سخت ترین جملاتی که تا بحال خونده بودیم جملات چهارجزئی متمم لازم بود! یک جمله را یک بار از اول به آخر و یکبار از آخر به اول می خواندم که بفهمم! بگذریم...

اما این درس ها اخلاق ساز نیست. این که گفتم ما را از این درس اخلاق نیم واحدی چیزی عاید نشد، حقیقتا همینطور است. این درسها واقعا کاربردی نبود. من تغییری ژرف در نگرش اخلاق حرفه ای خودم نمی بینم. صرفا خطی بر کاغذ را از چشم گذراندیم بی هیچ اثری.

امیدوارم جایی بشود چیزی از اخلاق یاد گرفت...