اشتباه :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

آخرین مطالب
logo-samandehi

نمی دانم شاید اشتباهِ من است. شاید انتظاراتم بیش از حد است که میخواهم همه دلشان دریا و روحشان وسیع و عمیق باشد. به حدی وسیع و عمیق که سنگ انداختن هیچ کوچک و بزرگی آن را متلاطم نکند. مثل دریا که هرکس آمد و کنارش فریاد زد او فقط نسیم ملایم خود را بر صورتش بنوازد نه مثل کوه که هرچه گفتی جوابت دهد!

شاید تفاوت انسان ها همین باشد اما خیلی وقت ها دلیل ناراحتی بعضی ها را می بینم خودم خیلی ناراحت می شوم که اینها چقدر سطح احساسات انسانی را پایین می آورند،  که به خاطر همچنین چیزی اینقدر خودشان را عذاب می دهند.

احساسات انسان از خیلی وقایع و اتفاقات بالاتر است که بخواهد به خاطر آنها به غلیان بیاید. اشتباه است سطح انسانیت را پایین بیاوریم…