اینجا... :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

آخرین مطالب
logo-samandehi

اینجا شهر من، هر سحر اینجا علی ضربت می خورد. اینجا هر بعدازظهر سر حسین را بر نیزه می کنند و هر روز صدای هلهله و شادی شان را می شنوم. اینجا هنوز لشکریان عمرسعد جولان می دهند. این شهر هر روز محاصره اش تنگ تر می شود...