برکه... :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

آخرین مطالب
logo-samandehi
حتما شنیده اید که کوسه در برکه رشد نمی کند باید دریا باشد تا بتواند حرکت کند.
برکه برای چیست؟
شاید برای این باشد که شب ها ماه خود را در آن ببیند. شاید برای آن باشد که کویری برای زمانش زنده باشد. برکه کم توقع است با باریکه آبی هم وسیع و مهربان می ماند. آب برکه شیرین است هر جانوری می تواند از آن بنوشد. برکه پناهگاه گیاهان و درختان و نیلوفرهای آبی است. برکه آرام و متین است نه می غرد و نه به ساحلش حمله می کند
درست است بگوییم ما کوسه می خواهیم نه برکه؟!!
 کوسه برای رشدش ماهی های کوچکتر  را می بلعد.
دریاهاشان ارزانی شان باشد.

نظرات  (۱)

آره درست میگی 
اما به این فکر کردی چرا با این همه خطر ماهی های کوچیک باز هم به دریا میزنن ؟؟؟؟؟
شاید ارزشش خطر کردن داشته باشه
مطمئنا داره