بهتر :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

خوب خوشحالم که بالاخره اخراجم کرد...

الان راحت میرم پی زندگی خودم. کامل میرسم به درسم، خدا را چه دیدی شاید رفتم دنبال ازدواج!!!


پ.ن: ازدواج؟! در حد یه شوخیه اما یه شوخی حداقل نصفش جدیه. جدی بگیرید!