بی شوخی :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

من قانون های خودمو هیچوقت نقض نمی کنم حتی اگه باعث ناراحتی هرکسی بشه…

قانونام استوانه های نگهدارنده پایداری فکر منه. پس هر نقضی باعث ناپایداری و ناپایداری، مخرب تمرکزم میشه و تمرکزم از هرچیزی تو زندگی م مهمتره.


پس کسی نباید از من بخواد که قانونی را بشکنم یا خودش قانونی را نقض کنه چون برام غیرقابل تحمله…