جاده :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

آخرین مطالب
logo-samandehi

بازنشر:


گاهی میسر جاده به بن بست می رسد

گاهی تمام حادثه از دست می رود