جاده :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

بازنشر:


گاهی میسر جاده به بن بست می رسد

گاهی تمام حادثه از دست می رود