خوش‌گذشت :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

چقدر امشب خوش گذشت...

ممنون از کسی که می‌توان با او بود و با او صحبت کرد!