دایره نیکان :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

آخرین مطالب
logo-samandehi

مرا در دایره نیکان جایی نیست

مرا جمله نیکان یاری نیست

این آسمان اگرچه ابری است، بارانی نیست

این راه اگرچه کوتاه است، راهواری نیست

پیدا و پنهانت چه فرقی دارد، همه کفرم

از مسلمانی بریدم، چاره ای جز دوزخ نیست

افق تا انتها سرد و تاریک، شب هایم ستاره ای نیست

گشته ام این بیابان را، قطره ای آب در قناتش نیست

چو آبی خوردم از کوزه ناگوارتر از زهر است

گر سلیمان زبان عشق می دانست، من زبان نفرین می دانم

او بر جهان حکم راند، من حاکم این دنیایم

گذری از دروغ های اینجا نیست
ریحان