دعوا :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

اگر سرمون رو بالا می گرفتیم و خدا رو  می دیدیم این همه سر همه چی با هم دعوا نمی کردیم!


تقوای اجتماعی می تونه باعث پیشرفت همگانی بشه اما به نظر می رسه نفاق و سودپرستی اجازه نمیده که این تقوا در اجتماع جاری باشه.