دعوت… :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

الان هر لحظه می گذره بیشتر به این حقیقت ایمان میارم که این مهمانی ها دعوت شدنی است.

وقتی که فکر می کنی می بینی آخرین بار دو سال قبل بوده که خواستندت…

دعوت وقتی است که تو نمی دانی و ناگهان می گویند بسوی ما بیا…
پ.ن: نوشته شده با موبایل در راه!!