دود :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

آخرین مطالب
logo-samandehi

امروز از فراز اصفهان به شهر نگاه می کردم…

اینجا چند سال است که در دود گمشده!