سرما… :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

جاده لبریز سوز سرماست…

نظرات  (۱)

غیرت معشوق، غیر را برنمی‌تابد. باید از هر چه غیر اوست دست شست

و.....