شکر :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

الان دارم روماتولوژی می خونم...


اگه بیماری ای دارید و از اون رنج می برید، همین الان از ته دل خدا را شکر کنید چون من به شما قول می دهم بیماری های بدتری بوده که گریبانگیرتون نشده. قول میدم و مطمئن باشید!


اگر هم خدا به شما نعمت سلامتی داده جدی جا داره نیت کنید یه نماز شکر حسابی بخونید، همین الان...