شیرین :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

آخرین مطالب
logo-samandehi

گاهی تمام فاصله ها هیچ می شود
تمام هست ها نیست می شود
گاهی رفتنت بی ثمر می شود
تمام ماندنت بی ارزش می شود
گاهی سخنت شنیده می شود
تمام حرف ها بی هدف می شود
گاهی همه فکرت رفتن میشود
تمام جاده بی نهایت می شود
گاهی زبانت سکوت می شود
تمام دلت همه فریاد می شود
گاهی زبانت سنگین می شود
تمام جمله هایت شعر می شود
گاهی شراب، شیرین می شود
تمام شیرینی گلوسوزان می شود.
ریحان