شیفت شب :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

امروز تا ظهر فقط تونستم بایستم. بعد افتادم دیگه…

شیفتم را با یه نفر دیگه عوض کردم.