مردان... :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi
الهی کجایند آن مردانِ مَرد که کوه ها می لرزیدند اما دل آن ها مستحکم بود.