می روم… :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

من از این شهر میروم.


حداقل برای مدتی؛ اینجا مرا خسته دل کرده است…