پیش بینی نشده :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

آخرین مطالب
logo-samandehi

من تا حالا چیزی نداشتم که اندازه کل دنیا برام ارزش داشته باشه. دارم به این فکر می کنم اگه برفرض اینجور چیزی یا کسی پیدا بشه من چه رفتاری ممکنه داشته باشم

نتیجه که رسیدم این بود که دنیا زندونه و اگه چیزی یا کسی دنیای من بشه من زندانی اون میشم و کیه که زندان دوست داشته باشه؟ زندانم رو می شکنم. باید یه نفر پیدا بشه که آخرتم باشه!