یک خیابان سهم یک افسانه نیست... :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

تمام خیابان را پیاده می‌روم


بی وفایی کرده‌ای، غیبت از اندوه ساقی کرده‌ای


حبس در تنهایی ابد...