سفر :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

مسافرت بودم. شاید یکی از عجیب ترین و کوتاه ترین سفرهایی که داشتم. رفتم که دوستی را ملاقات کنم که با لطف خدا در همان جند ساعت اتفاقات مبارکی افتاد. خدا را شکر...