سکوت... :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

سکوتم تحفه ی رنجی پنهانی است...

نظرات  (۱)

سکوتم قصه روزهایی ست که درونم را طوفانی کرده اند