161 :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

یکی از دوستان مهندس تماس گرفته، شادی و سرور که امتحانای ما را جلو انداختن که به ماه رمضون نخوره.

ما حرفامونو به کی بزنیم که ماه رمضون باید بریم اطفال!

پ.ن: گفته بودن آمار مصرف دخانیات در جوانان بالا رفته ما باور نمی کردیم!