سفر... :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

این سفر هم به پایان آمد.

قطار زندگیمان ریل بازگشت ندارد...