... :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

نمی دانم چرا اینقدر خوشحال شدم وقتی با یک اسراییلی مکاتبه می کردم اینقدر از دستم عاصی شد که به من گفت دیگر به من پیام نده و حقیقتا می فهمیدم که حرفی برای گفتن ندارد.

در اخر برایش نوشتم:

Always you can't tolerate aliens

we will wipe Isreal off the earth

bye